EXCHANGE 22


אחת לחודש קיימנו בכלים מרחב למפגש מעמיק בין כוריאוגרפ.ית לרקדנים.יות. כל מפגש כולל סדנה מקצועית, מופע סטודיו ושיחה פתוחה עם הקהל. המפגשים התקיימו בימי שישי בין השעות 10:00 – 15:00 בין החודשים דצמבר ליוני 22.

פרויקט EXCHANGE נועד ליצור מרחב הדדי, פתוח ומפרה לשיתוף במחשבה, פרקטיקה ופעולה כוריאוגרפית.

מרכז 'כלים' פועל למען יצירת מפגשים חדשים וכניסה של קולות חדשים לתוך קהילת המחול, כמו גם העמקת רשת הקשרים הקיימת. הרחבת והעמקת היחסים בין הפועלים.ות בתחום נועדה גם לתמוך אמנותית, קהילתית והפקתית בפיתוח רעיונות, פרקטיקות ותהליכי יצירה.

בתוך מרחב הסדנה, כוריאוגרפים.יות הוזמנו לחלוק תהליכי מחקר ופיתוח יצירתיים ורקדנים.ות מוזמנ.ים.ות להכיר, להציע, להגיב ולהצטרף לתהליך. המופע היה הזדמנות הדדית להתבונן בביטוי המחקר הכוריאוגרפי של היוצר.ת ולאחריו התקיימו שיחות שאיפשרו לכל הנוכחים.ות לסכם את המכלול שנוצר במפגש כמו גם להציע נקודות מבט חדשות ומפרות עבור שני הצדדים.

 

תוכניית המפגשים:

14.1.22 – ארקדי זיידס | שקט

arkadi mailchimp

 

4.3.22 – הלל קוגן | מה עכשיו?

hillel exchange

 

1.4.22 – אורי שפיר | הביטאט

Uri Shafir_exchange2

22.4.22 – מור שני ויאיר ורדי | יאיר רוקד ריקוד, או: איך יאיר רוקד ריקוד?

shani_yair_vardi_exchange

17.6.22 – נעה צוק | הנאום

noa_tzuk_exchange_220601

19.8.22 – סיגל ברגמן | בהילוך ידני