EXCHANGE 23


EXCHANGE – מהדורת 2023 חוזרת!
סדנא ← מופע ← שיחה בהנחיית ד״ר עידית סוסליק

exchange-23

אחת לחודש נקיים בכלים מרחב למפגש מעמיק בין כוריאוגרף.ית לרקדנים.יות.
כל מפגש כולל סדנה מקצועית, מופע סטודיו ושיחה פתוחה עם הקהל. המפגשים יתקיימו בימי שישי בין השעות 10:00 – 14:30/15:00 באפריל-יוני 2023.

פרויקט EXCHANGE נועד ליצור מרחב הדדי, פתוח ומפרה לשיתוף במחשבה, פרקטיקה ופעולה כוריאוגרפית.

מרכז 'כלים' פועל למען יצירת מפגשים חדשים וכניסה של קולות חדשים לתוך קהילת המחול, כמו גם העמקת רשת הקשרים הקיימת. הרחבת והעמקת היחסים בין הפועלים.ות בתחום נועדה גם לתמוך אמנותית, קהילתית והפקתית בפיתוח רעיונות, פרקטיקות ותהליכי יצירה.

בתוך מרחב הסדנה, כוריאוגרפים.יות מוזמנות.ים לחלוק תהליכי מחקר ופיתוח יצירתיים ורקדנים.ות מוזמנ.ים.ות להכיר, להציע, להגיב ולהצטרף לתהליך. המופע הוא הזדמנות הדדית להתבונן בביטוי המחקר הכוריאוגרפי של היוצר.ת ולאחריו תתקיים שיחה שתאפשר לכל הנוכחים.ות לסכם את המכלול שנוצר במפגש כמו גם להציע נקודות מבט חדשות ומפרות עבור שני הצדדים.

לפרטים וכרטיסים למהדורת 2023:

Exchange 1 • רוני חדש • 21.04
Exchange 2 • ניב שינפלד ואורן לאור • 28.04
Exchange 3 • אופיר יודלביץ • 05.05
Exchange 4 • ענת דניאלי • 19.05
Exchange 5 • איריס ארז • 02.06

מחירי הכרטיסים:
כרטיס יומי – 120 ש״ח
כרטיס למופע ושיחה – 60 ש״ח
כניסה לשני Exchange – כ200 ש״ח (100 ש״ח לExchange)
כניסה לשלושה Exchange – כ240 ש״ח (80 ש״ח לExchange)
כניסה לארבעה Exchange – כ280 (70 ש״ח לExchange)