קהילה עם כלים

כלים פועל מתוך עניין במעורבות ותרומה של יוצרים לסביבה, ותופס יוצרים.ות עכשוויים.ות כמחנכים.ות ומובילים.ות בסביבה בה הם פועלים. כמו כן אנו תופסים תנועה וכוריאוגרפיה כפרקטיקות שימושיות, המאפשרות לכל אדם להביע את עצמו ולהנכיח את גופו. כל גוף. כך מתווספים מרחבים חדשים בהם נבחנות מחדש ההיררכיות המוכרות של המרכזי והפריפריאלי, הנראה והמודר.

קהילה עם כלים הינו פרויקט ליצירה כוריאוגרפית משותפת עם אוכלוסיות בעלות מוגבלויות, המבקש לשים במרכז היצירה והמבט הציבורי אוכלוסיות מוחלשות, להרחיב ולהעשיר באמצעות דיאלוג זה את גבולות השיח האמנותי.

רקדי /
מרחב לתנועה, הבעה ויצירה לנשים בגיל השלישי תושבות בת ים.
במסגרת "יציאה לפעולה" - מרחב ליוזמות כוריאוגרפיות בקהילה
המשך
כלי עבודה /
פרויקט יצירה עם קבוצת בוגרים בעלי פיגור שכלי התפתחותי
מבט הדדי /
פרויקט יצירה עם בעלי לקויות ראייה, בהובלת תמר מייזליש