חינוך עם כלים

כלים מאמין כי, כוריאוגרפיה היא פרקטיקה המאפשרת לכל אדם לפתח מחשבה יצירתית ולתרגם את המחשבה היצירתית למעשה, פעולה, תוצר באופן מיידי וזמין. בכלים מגוון של תכניות לחשיבה ועשיה יצירתית לנשות ולאנשי חינוך, לתלמידות ולתלמידים ולקבוצות שונות. תכניות אלה מציעות למשתתפים פתח להיכרות והקשבה לגוף שלהם, התבוננות והתנסות בתרגילי כוריאוגרפיה, תקשורת בין אישית, עיסוק במרחב הפרטי והציבורי וגילוי האפשריות הביטוי וההנאה בתנועה.

 

 

כח המשיכה| תכנית למידה דרך הגוף /
סדנת גוף מוצא מקום Body in Urban Spaces /
מאת הכוריאוגרף וילי דורנר
סדנאות כוריאוגרפיה ככלי פדגוגי לגננות\ים ומורות\ים /
השתלמות למורות\ים בשיתוף הפיקוח על המחול במשרד החינוך /
השתלמות למורות בשיתוף הפיקוח על המחול
פעולות ותנועות /
שת"פ עם ביה"ס בן גוריון ומרכז כלים לכוריאוגרפיה