2018

כלי עבודה 2
Toolbox /
A joint creative project for adults with mental developmental disabilities
| 2018

The “Toolbox” is a joint creative process whose goal is to formulate a unique working method/model tailored to the specific needs and abilities of the group’s members, through which participants can ultimately create a dance piece for the stage.

As dancers, we communicate with our bodies through movement. We believe that the immediacy of the body can enable any person to communicate with others, regardless of social constructs that may separate them, and to articulate, if only for a moment, their feelings and dreams through performance.

The ‘Toolbox” project, beyond being a meeting place between art and the ‘other’, is an opportunity for learning and growth.

Project initiators: Kim Taitelbaum and Moran Abergel

דימוי גרפיה
June in Kelim 2018 /
Graduation performances of the bi-annual choreography program
June | 2018

2018 marks the opening of the new two-year choreography program at Kelim Choreography center, headed by Sharon Zuckerman Weiser. We are happy to invite you to get a taste of the creative work of the program’s 16 participants:

Shani Bar Dimri, Deena Fraiman Meir, Adi Wiezman, Noam Frank, Haddas Eshel, Nevo Ben Knaan, Kim Taitelbaum, Gili Inglis, Matan Tawfik, Yael Sofer Samson, Jenny Birger, Lila Rougier, Anne-Valerie Huebler, Shaked Mochiach, Haddas Eshel, Lihi Vegmeister and Annabelle Dvir.

Thursday 31/5/2018 at 20:30 Program A:

Shani Bar Dimri

Lila Rougier

Jenny Birger

—–

Shaked Mochiach

Anne Valeire Huebler

Nevo Ben Knaan, Kim Taitelbaum, Gili Inglis (Trio)

Friday 1/6/2018 at 21:00 Program B:

Adi Wiezman

Haddas Eshel

Matan Tawfik

—-

Yael Sofer Samson

Noam Frank

Annabelle Dvir

Saturday 2/6/2018 Program C:

Gili Inglis

Kim Taitelbaum

Nevo Ben Knaan

—-

Lihi Vegmaister

Deena Meir

Nevo Ben Knaan, Kim Taitelbaum, Gili Inglis (Trio)

IM
חילופי חללים עם מרכז Im_flieger, וינה, אוסטריה /
2015-2018 | 2018

Im_flieger היא עמותה המנוהלת על ידי אמנים למען אמנים וממוקמת בוינה, אוסטריה. משנת 2000, Im_flieger מסייע ליצור מרחב ציבורי פתוח ומעבדת מחקר למחול עכשווי, פרפורמנס ואמנות בינתחומית.

במסגרת שיתוף פעולה ייחודי זה, יתקיימו חילופי אמנים בין שני המרכזים. שיתוף פעולה ראשון זה הוא תחילתו של קשר מתמשך אשר אנו צופים כי יתרחב בשנים הבאות. הפרויקט מתקיים בתמיכת הפורום האוסטרי לתרבות בתל אביב.

הרחבת החילופים ושיתופי הפעולה מתוכננים להתרחב ב 2016.