2017

IM
חילופי חללים עם מרכז Im_flieger, וינה, אוסטריה /
2015-2018 | 2017

Im_flieger היא עמותה המנוהלת על ידי אמנים למען אמנים וממוקמת בוינה, אוסטריה. משנת 2000, Im_flieger מסייע ליצור מרחב ציבורי פתוח ומעבדת מחקר למחול עכשווי, פרפורמנס ואמנות בינתחומית.

במסגרת שיתוף פעולה ייחודי זה, יתקיימו חילופי אמנים בין שני המרכזים. שיתוף פעולה ראשון זה הוא תחילתו של קשר מתמשך אשר אנו צופים כי יתרחב בשנים הבאות. הפרויקט מתקיים בתמיכת הפורום האוסטרי לתרבות בתל אביב.

הרחבת החילופים ושיתופי הפעולה מתוכננים להתרחב ב 2016.