קהילה עם כלים

כלים פועל מתוך עניין במעורבות ותרומה של יוצרים לסביבה, ותופס יוצרים\ות עכשוויים כמחנכים\ות ומובילים\ות בסביבה בה הם פועלים. כמו כן אנו תופסים תנועה וכוריאוגרפיה כפרקטיקות שימושיות, המאפשרות לכל אדם להביע את עצמו ולהנכיח את גופו. כל גוף. כך מתווספים מרחבים חדשים בהם נבחנות מחדש ההיררכיות המוכרות של המרכזי והפריפריאלי, הנראה והמודר.

קהילה עם כלים הינו פרויקט ליצירה כוריאוגרפית משותפת עם אוכלוסיות בעלות מוגבלויות, המבקש לשים במרכז היצירה והמבט הציבורי אוכלוסיות מוחלשות, להרחיב ולהעשיר באמצעות דיאלוג זה את גבולות השיח האמנותי.