i

מרכז לכוריאוגרפיה 'כלים'

מרכז כלים הוא בית למחול עכשווי ומקום למחשבה, נסיינות יזמות ואימון בכוריאוגרפיה. כלים מונע מתוך רצון לחקור  את הקשרים בין יוצר\ת, יצירה , קהל וקהילה, ומתך תפיסת הכוריאוגרפיה כפרקטיקה המתרחבת אל תחומים נוספים מעבר למחול.

כלים מקדם ומעודד יצירה ומחקר בתיאוריות ופרקטיקות כוראוגרפיות במחול עכשווי, ומקדם יוצרים מתוך מחויבות לטפח רעיונות בעלי איכות אמנותית ומסגרות למחשבה חדשה. כלים מביא אל סדר השיח את האישי, האנושי והפוליטי המתגלם בגוף.

כלים נולד ב 2009 מתוך מפגש של ענת דניאלי, טל גרבינסקי ויוצרות צעירות, שעבדו יחד עם רצון ללמוד, לחקור וליצור מתוך ובתוך דיאלוג מתמשך. כתוצאה מעבודה זו  התהוותה התכנית הדו שנתית בכוריאוגרפיה, ובעקבותיה הוקם  המרכז בחלל ששימש בעברו מחסן צבאי בעיר בבת ים. כיום המרכז  מקיים גם תכנית 'שהות אמן' [רזידנסי] , פסטיבלים ומופעים לקהל הרחב, שתופי פעולה בינלאומיים, פרויקטים קהילתיים ועוד.

המרכז הוקם מתוך הקשבה, שיתוף והענות ליוצרים ולמעשה היצירה, ופועל על פי ערכים אלה המהווים את יסודותיו.


יזמות וניהול אמנותי / ענת דניאלי
יזמות וניהול / טל גרבינסקי
פיתוח פרויקטים / משה שכטר אבשלום
ניהול הפקה / מורן בש

i

מרכז לכוריאוגרפיה 'כלים'

מרכז כלים הוא בית למחול עכשווי ומקום למחשבה, נסיינות יזמות ואימון בכוריאוגרפיה. כלים מונע מתוך רצון לחקור  את הקשרים בין יוצר\ת, יצירה , קהל וקהילה, ומתך תפיסת הכוריאוגרפיה כפרקטיקה המתרחבת אל תחומים נוספים מעבר למחול.

כלים מקדם ומעודד יצירה ומחקר בתיאוריות ופרקטיקות כוראוגרפיות במחול עכשווי, ומקדם יוצרים מתוך מחויבות לטפח רעיונות בעלי איכות אמנותית ומסגרות למחשבה חדשה. כלים מביא אל סדר השיח את האישי, האנושי והפוליטי המתגלם בגוף.

כלים נולד ב 2009 מתוך מפגש של ענת דניאלי, טל גרבינסקי ויוצרות צעירות, שעבדו יחד עם רצון ללמוד, לחקור וליצור מתוך ובתוך דיאלוג מתמשך. כתוצאה מעבודה זו  התהוותה התכנית הדו שנתית בכוריאוגרפיה, ובעקבותיה הוקם  המרכז בחלל ששימש בעברו מחסן צבאי בעיר בבת ים. כיום המרכז  מקיים גם תכנית 'שהות אמן' [רזידנסי] , פסטיבלים ומופעים לקהל הרחב, שתופי פעולה בינלאומיים, פרויקטים קהילתיים ועוד.

המרכז הוקם מתוך הקשבה, שיתוף והענות ליוצרים ולמעשה היצירה, ופועל על פי ערכים אלה המהווים את יסודותיו.

 

i

מרכז לכוריאוגרפיה 'כלים'

מרכז כלים הוא בית למחול עכשווי ומקום למחשבה, נסיינות יזמות ואימון בכוריאוגרפיה. כלים מונע מתוך רצון לחקור  את הקשרים בין יוצר\ת, יצירה , קהל וקהילה, ומתך תפיסת הכוריאוגרפיה כפרקטיקה המתרחבת אל תחומים נוספים מעבר למחול.

כלים מקדם ומעודד יצירה ומחקר בתיאוריות ופרקטיקות כוראוגרפיות במחול עכשווי, ומקדם יוצרים מתוך מחויבות לטפח רעיונות בעלי איכות אמנותית ומסגרות למחשבה חדשה. כלים מביא אל סדר השיח את האישי, האנושי והפוליטי המתגלם בגוף.

כלים נולד ב 2009 מתוך מפגש של ענת דניאלי, טל גרבינסקי ויוצרות צעירות, שעבדו יחד עם רצון ללמוד, לחקור וליצור מתוך ובתוך דיאלוג מתמשך. כתוצאה מעבודה זו  התהוותה התכנית הדו שנתית בכוריאוגרפיה, ובעקבותיה הוקם  המרכז בחלל ששימש בעברו מחסן צבאי בעיר בבת ים. כיום המרכז  מקיים גם תכנית 'שהות אמן' [רזידנסי] , פסטיבלים ומופעים לקהל הרחב, שתופי פעולה בינלאומיים, פרויקטים קהילתיים ועוד.

המרכז הוקם מתוך הקשבה, שיתוף והענות ליוצרים ולמעשה היצירה, ופועל על פי ערכים אלה המהווים את יסודותיו.


יזמות וניהול אמנותי / ענת דניאלי
יזמות וניהול / טל גרבינסקי
פיתוח פרויקטים / משה שכטר אבשלום
ניהול הפקה / מורן בש