i

מרכז 'כלים'

כלים הוא מרכז בינלאומי ובית למחול עכשווי. זהו מקום למחשבה, יזמות, יצירה ומחקר בתיאוריה ופרקטיקה כוריאוגרפית. כלים פועל מתוך רצון לפתח את הקשרים בין יוצר\ת, יצירה , קהל וקהילה, ולהביא אל סדר השיח את האישי, האנושי והפוליטי המתגלם בגוף.

מרכז כלים הוא מרכז מחול (המוכר ע"י משרד התרבות) ופועל בבת ים. כלים הוא מרכז ייחודי בנוף המחול בישראל: בהיותו מרחב המצמיח כוחות יוצרים חדשים בתחום המחול העכשווי ומטפח את היצירה הכוריאוגרפית העכשווית, וכן בחיבורים שהוא יוצר בין יוצרי מחול; בין פרקטיקה כוריאגרפית לבין תיאוריה של המחול העכשווי; ובין יצירה כוריאוגרפית לבין עבודה קהילתית ופדגוגית.

במסגרת פעילותו מקיים מרכז כלים תכנית דו שנתית לכוריאוגרפיה, תכנית שהות אמן (רזידנסי) , מופעי מחול ופסטיבלי מחול לקהל הרחב, סדנאות ליוצרות וליוצרים, שיתופי פעולה בינלאומיים, פרויקטים קהילתיים וחינוכיים, תכניות מחקר ותיאוריה בתחום המחול העכשווי, ועוד.

מרכז כלים פועל מתוך עניין במעורבות וקשר לסביבה, ורואה באמנים\ות מחנכים ומובילים בעיצוב סביבתם. מתוך תפיסה זו כלים יוצר מסגרות בהן כוריאוגרפים מקצועיים עובדים עם קהילות מקומיות שונות במסגרות עבודה של העצמה הדדית: עבודה עם תלמידים ותלמידות, בני ובנות נוער, קשישים וקשישות, תושבי העיר בת ים, בעלי ובעלות מוגבלויות ועוד.


 

i

מרכז 'כלים'

כלים הוא מרכז בינלאומי ובית למחול עכשווי. זהו מקום למחשבה, יזמות, יצירה ומחקר בתיאוריה ופרקטיקה כוריאוגרפית. כלים פועל מתוך רצון לפתח את הקשרים בין יוצר\ת, יצירה , קהל וקהילה, ולהביא אל סדר השיח את האישי, האנושי והפוליטי המתגלם בגוף.

מרכז כלים הוא מרכז מחול (המוכר ע"י משרד התרבות) ופועל בבת ים. כלים הוא מרכז ייחודי בנוף המחול בישראל: בהיותו מרחב המצמיח כוחות יוצרים חדשים בתחום המחול העכשווי ומטפח את היצירה הכוריאוגרפית העכשווית, וכן בחיבורים שהוא יוצר בין יוצרי מחול; בין פרקטיקה כוריאגרפית לבין תיאוריה של המחול העכשווי; ובין יצירה כוריאוגרפית לבין עבודה קהילתית ופדגוגית.

במסגרת פעילותו מקיים מרכז כלים תכנית דו שנתית לכוריאוגרפיה, תכנית שהות אמן (רזידנסי) , מופעי מחול ופסטיבלי מחול לקהל הרחב, סדנאות ליוצרות וליוצרים, שיתופי פעולה בינלאומיים, פרויקטים קהילתיים וחינוכיים, תכניות מחקר ותיאוריה בתחום המחול העכשווי, ועוד.

מרכז כלים פועל מתוך עניין במעורבות וקשר לסביבה, ורואה באמנים\ות מחנכים ומובילים בעיצוב סביבתם. מתוך תפיסה זו כלים יוצר מסגרות בהן כוריאוגרפים מקצועיים עובדים עם קהילות מקומיות שונות במסגרות עבודה של העצמה הדדית: עבודה עם תלמידים ותלמידות, בני ובנות נוער, קשישים וקשישות, תושבי העיר בת ים, בעלי ובעלות מוגבלויות ועוד.


i

מרכז 'כלים'

כלים הוא מרכז בינלאומי ובית למחול עכשווי. זהו מקום למחשבה, יזמות, יצירה ומחקר בתיאוריה ופרקטיקה כוריאוגרפית. כלים פועל מתוך רצון לפתח את הקשרים בין יוצר\ת, יצירה , קהל וקהילה, ולהביא אל סדר השיח את האישי, האנושי והפוליטי המתגלם בגוף.

מרכז כלים הוא מרכז מחול (המוכר ע"י משרד התרבות) ופועל בבת ים. כלים הוא מרכז ייחודי בנוף המחול בישראל: בהיותו מרחב המצמיח כוחות יוצרים חדשים בתחום המחול העכשווי ומטפח את היצירה הכוריאוגרפית העכשווית, וכן בחיבורים שהוא יוצר בין יוצרי מחול; בין פרקטיקה כוריאגרפית לבין תיאוריה של המחול העכשווי; ובין יצירה כוריאוגרפית לבין עבודה קהילתית ופדגוגית.

במסגרת פעילותו מקיים מרכז כלים תכנית דו שנתית לכוריאוגרפיה, תכנית שהות אמן (רזידנסי) , מופעי מחול ופסטיבלי מחול לקהל הרחב, סדנאות ליוצרות וליוצרים, שיתופי פעולה בינלאומיים, פרויקטים קהילתיים וחינוכיים, תכניות מחקר ותיאוריה בתחום המחול העכשווי, ועוד.

מרכז כלים פועל מתוך עניין במעורבות וקשר לסביבה, ורואה באמנים\ות מחנכים ומובילים בעיצוב סביבתם. מתוך תפיסה זו כלים יוצר מסגרות בהן כוריאוגרפים מקצועיים עובדים עם קהילות מקומיות שונות במסגרות עבודה של העצמה הדדית: עבודה עם תלמידים ותלמידות, בני ובנות נוער, קשישים וקשישות, תושבי העיר בת ים, בעלי ובעלות מוגבלויות ועוד.