i

'כלים' פועל מתוך עניין במעורבות ותרומה של יוצרים לסביבה, ותופס יוצרים עכשוויים כמנהיגים, מחנכים ומובילים בעיצוב סביבתם. מתוך תפיסה זו אנחנו מבקשים ליצור מרחבי עבודה בהם כוריאוגרפים מקצועיים עובדים עם קהילות מעוטות הזדמנויות במפגש של העצמה הדדית. אנחנו מאמינים כי היוצרים יזכו בשכלול יכולותיהם המקצועיות ובאפשרות לחלוק ולתת לאחרים. הקהילות ייתרמו ממפגש מפרה ומעשיר, ומחוויה מהנה של עבודה של גוף בתנועה והעצמה אישית וקבוצתית שמאפשר תהליך היצירה.

במסגרת 'כלים בקהילה' פועלים 3-6 כוריאוגרפים/ות בשנה, היוצרים/ות פרויקט של עבודה בתנועה עם קבוצות אוכלוסייה שונות מהעיר בת ים, עם או בלי רקע קודם במחול. הפרויקטים מזמינים את המשתתפים בהם לתנועה ועבודה עם הגוף ולתהליך יצירתי משמעותי ומתמשך. המעורבות של כלים בקהילה החלה בשנת 2012 עם פרויקטים שונים בעיר, בהם: שיעורי כוריאוגרפיה לנשים מהמחלקה לאשפוז יום בבית החולים לחולי נפש אברבנאל, 'גוף מוצא מקום' – פרויקט צילומי סטילס של כוריאוגרפיה של גופים בתנועה במרחב העירוני של בת ים, שעורי כוריאוגרפיה לעובדות הסוציאליות ממחלקת הרווחה בעיריית בת ים, קבוצת תנועה לנשים מהעדה האתיופית ועוד.

i

'כלים' פועל מתוך עניין במעורבות ותרומה של יוצרים לסביבה, ותופס יוצרים עכשוויים כמנהיגים, מחנכים ומובילים בעיצוב סביבתם. מתוך תפיסה זו אנחנו מבקשים ליצור מרחבי עבודה בהם כוריאוגרפים מקצועיים עובדים עם קהילות מעוטות הזדמנויות במפגש של העצמה הדדית. אנחנו מאמינים כי היוצרים יזכו בשכלול יכולותיהם המקצועיות ובאפשרות לחלוק ולתת לאחרים. הקהילות ייתרמו ממפגש מפרה ומעשיר, ומחוויה מהנה של עבודה של גוף בתנועה והעצמה אישית וקבוצתית שמאפשר תהליך היצירה.

במסגרת 'כלים בקהילה' פועלים 3-6 כוריאוגרפים/ות בשנה, היוצרים/ות פרויקט של עבודה בתנועה עם קבוצות אוכלוסייה שונות מהעיר בת ים, עם או בלי רקע קודם במחול. הפרויקטים מזמינים את המשתתפים בהם לתנועה ועבודה עם הגוף ולתהליך יצירתי משמעותי ומתמשך. המעורבות של כלים בקהילה החלה בשנת 2012 עם פרויקטים שונים בעיר, בהם: שיעורי כוריאוגרפיה לנשים מהמחלקה לאשפוז יום בבית החולים לחולי נפש אברבנאל, 'גוף מוצא מקום' – פרויקט צילומי סטילס של כוריאוגרפיה של גופים בתנועה במרחב העירוני של בת ים, שעורי כוריאוגרפיה לעובדות הסוציאליות ממחלקת הרווחה בעיריית בת ים, קבוצת תנועה לנשים מהעדה האתיופית ועוד.

i

'כלים' פועל מתוך עניין במעורבות ותרומה של יוצרים לסביבה, ותופס יוצרים עכשוויים כמנהיגים, מחנכים ומובילים בעיצוב סביבתם. מתוך תפיסה זו אנחנו מבקשים ליצור מרחבי עבודה בהם כוריאוגרפים מקצועיים עובדים עם קהילות מעוטות הזדמנויות במפגש של העצמה הדדית. אנחנו מאמינים כי היוצרים יזכו בשכלול יכולותיהם המקצועיות ובאפשרות לחלוק ולתת לאחרים. הקהילות ייתרמו ממפגש מפרה ומעשיר, ומחוויה מהנה של עבודה של גוף בתנועה והעצמה אישית וקבוצתית שמאפשר תהליך היצירה.

במסגרת 'כלים בקהילה' פועלים 3-6 כוריאוגרפים/ות בשנה, היוצרים/ות פרויקט של עבודה בתנועה עם קבוצות אוכלוסייה שונות מהעיר בת ים, עם או בלי רקע קודם במחול. הפרויקטים מזמינים את המשתתפים בהם לתנועה ועבודה עם הגוף ולתהליך יצירתי משמעותי ומתמשך. המעורבות של כלים בקהילה החלה בשנת 2012 עם פרויקטים שונים בעיר, בהם: שיעורי כוריאוגרפיה לנשים מהמחלקה לאשפוז יום בבית החולים לחולי נפש אברבנאל, 'גוף מוצא מקום' – פרויקט צילומי סטילס של כוריאוגרפיה של גופים בתנועה במרחב העירוני של בת ים, שעורי כוריאוגרפיה לעובדות הסוציאליות ממחלקת הרווחה בעיריית בת ים, קבוצת תנועה לנשים מהעדה האתיופית ועוד.